Басейни, спа център, пречиствателни станции, фонтани, химикали за басейни, уелнес

Waterline service

Български

Моля обновете версията на Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

SEO by LOTE

Механични Решетки

 

www.waterline-eu.com

Оборудване за Пречиствателни станции:

Въздуходувки;
Класификатори (сепаратори) за пясък;
Химически стъпала;
Пясъчни филтри;
Филтри с активен въглен;
Дозаторни системи;
Филтърпреси;
Флотатори;
Миксери; Маслоуловители; Флотиращи аератори; Аерационни системи и др.

МЕХАНИЧНИ РЕШЕТКИ

Механичните решетки се използват за задържане на твърди частици и по-големи предмети, идващи с входящия воден поток.
Те са първото стъпало при пречистване на отпадъчните води.
Чрез тях се осигурява и безпроблемната работа на последващото технологично оборудване.

РЕШЕТКИ С РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ

Статични решетки

Статичните решетки се монтират във входящия канал на пречиствателната станция като почистването им се извършва ръчно с помощта на гребло.
В задната си част имат малък събирателен контейнер за отсевки. Разстоянието между прътите варира от 10 до 30 мм.
Решетката може да бъде изпълнена от неръждаема или галванизирана стомана в зависимост от предпочитанията на клиента.
Честотата на почистване зависи от замърсеността на входящите отпадъчни води.

Решетка тип Кош

Този вид решетки се използват в малки пречиствателни станции.
Кошовите решетки се монтират на желаното разстояние чрез плъзгаща се система, монтирана на стената.
Решетките могат да се изпълнят както от неръждаема стомана като стандарт, така и от галванизирана стомана или такава с епоксидно покритие.

САМОПОЧИСТВАЩИ СЕ РЕШЕТКИ

Вертикална автоматична решетка

Вертикалните автоматични решетки се използват за механично пречистване на входящите отпадъчни води. Монтират се във входящия канал като височината им зависи от височината на канала. Задържалите се на решетката механични примеси посредством елеваторна система с гребенов чистач се изхвърлят в контейнера за отсевки. Стандартното разстояние между прътите е от 10 до 30 мм, но според изискванията на клиента може да бъдат изработени и по-фини. Линейните автоматични решетки се поставят в дълбоки канали, където няма ограничение за неговата височина. Работният режим на решетката може да бъде ръчен, контролиран по време или в зависимост от подаваната вода ( по ниво ).
Според изискванията на клиента, Вертикалната автоматична решетка може да бъде изработена от неръждаема стомана като стандарт, галванизиран материал или стомана с епоксидно покритие.

Дъгова автоматична решетка

Дъговата автоматична решетка се състои от шаси, фиксирани пръти на решетката, двигател – редуктор, две устройства тип гребло за почистване, свързани с основната ос и два комплекта гумени почистващи части. В задната част на решетката има малък събирателен контейнер, който се изгребва ръчно или автоматично чрез шнеков компактор, когато се запълни. Стандартното разстояние между прътите е от 10 до 30 мм.
Дъговите автоматични решетки се изработват стандартно от неръждаема стомана, но могат да бъдат направени и от галванизиран материал или обикновена стомана с епоксидно покритие според изискванията на клиента.

Конвейерна автоматична решетка

Конвейерната автоматична решетка се използва при сравнително по-голям входящ отпадъчен воден поток и висока замърсеност.
Греблото се активира чрез осъществяване на движение от двигател-редуктор към верижната система. Работата на решетката се управлява по време.
Ефективността на улавяне на твърди частици е много висока като самопочистването на този тип решетки се осъществява посредством система от дюзи и въртящи се четки. Тези съоръжения се инсталират с подходящ наклон във входните канали на пречиствателните станции.
Произвежданите конвейерен тип решетки са от AISI 314 или AISI 316 неръждаема стомана в зависимост от характеристиките на водата. Решетковият палец се произвежда от полипропиленов материал.