Басейни, спа център, пречиствателни станции, фонтани, химикали за басейни, уелнес

Waterline service

Български

Моля обновете версията на Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

SEO by LOTE

Миксери

www.waterline-eu.com

Оборудване за Пречиствателни станции:

Въздуходувки;
Класификатори (сепаратори) за пясък;
Химически стъпала;
Пясъчни филтри;
Филтри с активен въглен;
Дозаторни системи;
Филтърпреси;
Флотатори;
Миксери; Маслоуловители; Флотиращи аератори; Аерационни системи и др.

МИКСЕРИ

Миксерите се използват за хомогенизиране и усредняване на различни по вид и състав водни потоци и химически разтвори.
При избора на миксер трябва да се вземе под внимание обема и геометричната структура на резервоара или басейна, броя и позицията на помпите, вискозитета и плътността на флуида, желаната скорост на разбъркване и формирането на желания вид поток .
Миксерите се разделят на три вида: бързи, бавни и статични.

 

Бърз миксер

Бързият миксер се използва най често при дозирането на различни химически реагенти във водата като ролята му е да осигурява доброто смесване и пълното протичане на различните процеси в реакторите и реакционните камери.
Всички бързооборотни миксери се изработват от AISI 304 или AISI 316 неръждаема стомана в зависимост от характеристиките на водата и нейната агресивност.

Бавни Миксери
Бавните миксери се използват в инсталациите за подготовка и дозиране на полиелектролити (флокуланти), в реакторите за флокулация, утайкоуплътнителите и денитрификационните зони на биобасейните.
Скоростта им варира от 20 до 50 об./мин.
Изработват се от AISI 304 или AISI 316 неръждаема стомана в зависимост от характеристиките на водата и нейната агресивност

Статични миксери (тръбни смесители)
Статични миксери се използват за инлайн (смесване в потока) смесване на химически реагенти и отпадъчна вода, утайки и др. преди попадането им в последващи съоръжения (утаители, флотатори, съоръжения за обезводняване на утайки и др.).
Изработват се от неръждаема стомана AISI 304 или AISI 316 или PVC с полипропиленова спирала в зависимост от желанието на клиента.