Басейни, спа център, пречиствателни станции, фонтани, химикали за басейни, уелнес

Waterline service

Български

Моля обновете версията на Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

SEO by LOTE

ФЛОТАТОРИ

www.waterline-eu.com

Оборудване за Пречиствателни станции:

Въздуходувки;
Класификатори (сепаратори) за пясък;
Химически стъпала;
Пясъчни филтри;
Филтри с активен въглен;
Дозаторни системи;
Филтърпреси;
Флотатори;
Миксери; Маслоуловители; Флотиращи аератори; Аерационни системи и др.

ФЛОТАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ С РАЗТВОРЕН ВЪЗДУХ

Флотационните инсталации с разтворен въздух се използват за пречистване на отпадъчни води с висока степен на замърсеност по показателите БПК5, ХПК, Неразтворени вещества, Мазнини, Нефтопродукти и др. Отличават се с много висок пречиствателен ефект.
Принципът на действие на напорните флотатори се основава на насищане с въздух под налягане 3-5 бар на отпадъчните води, при което се получават фини мехурчета газ, разтворен в суспензията. Така получената суспензия постъпва във флотационната секция, където микро-мехурчетата въздух изплуват на повърхността, увличайки със себе си прилепналата към тях твърда фаза /замърсявящите субстанции/. Формираният повърхностен слой се отделя от съоръжението с изгребващ механизъм. Ефективността на флотационния процес зависи от силата на прилепване на твърдата към газовата фаза в течна среда. По-дребните твърди частици прилепват с по-голяма сила към по-дребни мехурчета въздух, което довежда до извличане на фино-дисперсни частици при този метод на флотация и постигане на много висок пречиствателен ефект.
Флотационните инсталации с разтворен въздух се прилагат с голям успех за пречистване на отпадъчни води от месопреработвателната,млекопреработвателната, консервната, текстилната, химическата, нефтопреработвателната и други видове промишленост.
При силно замърсени отпадъчни води предлагаме системи с по-голяма повърхностна площ, а при по-ниски нива на замърсеност – компактни ламелни установки.
Флотационните инсталации се произвеждат от стомана с двоен слой от двукомпонентно епоксидно антикорозионно покритие и покритие от фибростъкло от вътрешната част, която е в пряк контакт с отпадъчната вода. При желание от страна на клиента флотационните инсталации може да се изработят и от неръждаема стомана.