Басейни, спа център, пречиствателни станции, фонтани, химикали за басейни, уелнес

Waterline service

Български

Моля обновете версията на Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

SEO by LOTE

ХИМИЧЕСКИ СТЪПАЛА

www.waterline-eu.com

Оборудване за Пречиствателни станции:

Въздуходувки;
Класификатори (сепаратори) за пясък;
Химически стъпала;
Пясъчни филтри;
Филтри с активен въглен;
Дозаторни системи;
Филтърпреси;
Флотатори;
Миксери; Маслоуловители; Флотиращи аератори; Аерационни системи и др.

ХИМИЧЕСКИ СТЪПАЛА (СИСТЕМИ ЗА ХИМИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ)

Отпадъчните води от някои промишлени предприятия могат да съдържат замърсяващи вещества, които не могат да се разградят напълно по биологичен способ или токсични субстанции, които инхибират биопроцеса. В тези случаи е наложително водите да бъдат третирани с химически методи.
Системите за химично третиране на отпадъчни води се състоят от следното оборудване: резервоари за бързо и бавно разбъркване, установка за подготовка и дозиране на химически реагенти, резервоари за разбъркване и дозиране, бързи и бавни миксери, дозаторни помпи, двигател-редуктор, система за автоматично управление, преливник. Инсталацията може да бъде окомплектована и със система за обезводняване на утайките.
При химическото третиране на отпадъчните води замърсителите се отделят от водата посредством използване на разтвори на химически реагенти – коагуланти и флокуланти, които спомагат за окрупняване на частиците на замърсяващите субстанции и тяхното ефективно отделяне под формата на утайки. За постигане на максимален пречиствателен ефект при минимални дози на химическите реагенти, много важни са предварителните лабораторни тестове за избор на най-подходящия коагулант или флокулант.

Системите за химично третиране на отпадъчни води са компактни инсталации, включващи цялото необходимо оборудване за протичане на процесите коагулация, флокулация и утаяване. Установките са окомплектовани с обслужващи платформи, изработени от стомана с двойно антикорозионно покритие от двукомпонента епоксидна боя.
Компактните системи за химична обработка на отпадъчни води се предлагат в две разновидности в зависимост от техния капацитет – с непрекъснато и с прекъснато действие.
Системите с непрекъснато действие са с висок капацитет и се предпочитат при големи водни количества. Инсталацията се състои от отделения за коагулация, флокулация и утаяване, а отпадъчните води постъпват постоянно за третиране, пречистват се и напускат съоръжението непрекъснато. Химическите реагенти се подават постоянно с помощта на системата за автоматично управление.
Системите с прекъснато действие са с нисък капацитет и се прилагат при малки водни количества. Бързото разбъркване, бавното разбъркване, процесите на утаяване и избистряне на пречистената вода се осъществяват в един резервоар последователно във времето. Съдът на химическия реактор има капацитет, който да поеме цялото денонощно отпадъчно водно количество, така че отпада необходимостта от изграждане на усреднител.