Басейни, спа център, пречиствателни станции, фонтани, химикали за басейни, уелнес

Waterline service

Български

Моля обновете версията на Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

SEO by LOTE

УТАЙКОЧИСТАЧИ

www.waterline-eu.com

Оборудване за Пречиствателни станции:

Въздуходувки;
Класификатори (сепаратори) за пясък;
Химически стъпала;
Пясъчни филтри;
Филтри с активен въглен;
Дозаторни системи;
Филтърпреси;
Флотатори;
Миксери; Маслоуловители; Флотиращи аератори; Аерационни системи и др.

УТАЙКОЧИСТАЧИ

Утаителите се използват за отделяне на формирания флок в механични, физико- химични и биологични пречиствателни системи. Флокулите се събират на дъното на утаителя под формата на утайка. Ако утайката се събере на дъното и не се почисти навреме, утаителя се пълни и утаените частици започват да се изнасят с пречистената вода, което разстройва пречиствателния процес. За да се избегне това, натрупаната утайка се изгребва постоянно от дъното на утаителя и се насочва към утайковия тръбопровод посредством утайкочистачи. Утайкочистачите се разделят на две групи в зависимост от размерите на резервоара, геометричната му структура и местата на употреба, а именно: надлъжни утайкочистачи и кръгови утайкочистачи.

Надлъжни мостови утайкочистачи

Надлъжните утайкочистачи се използват в правоъгълни утаители. В този тип утаители утайката се събира в утайков канал, намиращ се в средата на съоръжението. Скоростта на постъпателното движение на тези утайкочистачи е 2-3 м/мин. Те се състоят от двигател-редуктор, мост, релсова система и скрепери. Всички метални компоненти, които имат допир с вода се изработват от неръждаема стомана, а останалите – от AISI 304-неръждаема стомана или от обикновена стомана, защитена против корозия посредством галванично покритие или двупластов двукомпонентен епоксиден слой.

Кръгови мостови утайкочистачи

Кръговите утайкочистачи се използват в радиални утаители. В този тип утаители утайката се събира в конусен утайков резервоар в неговия център. Скоростта на кръговото движение на тези утайкочистачи е 2-3 м/мин. Те се състоят от двигател-редуктор, мост, дънни скрепери и повърхностни скрепери за изплували вещества. Мостът се произвежда от специално проектирани железни листове, които да издържат без проблеми на статични и двигателни натоварвания. Дънните скрепери са свързани с въртящия се мост шарнирно посредством тръба – с цел надеждна работа при високи натоварвания. Всички метални компоненти, които имат допир с вода се изработват от неръждаема стомана, а останалите – от AISI 304-неръждаема стомана или от обикновена стомана, защитена против корозия посредством галванично покритие или двупластов двукомпонентен епоксиден слой.