Басейни, спа център, пречиствателни станции, фонтани, химикали за басейни, уелнес

Waterline service

Български

Моля обновете версията на Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

SEO by LOTE

За нас

Фирма Waterline Services Ltd е специализирана във водният сектор и екологията.
Централният офис на фирмата се намира в София, България и в него работят Управлението и главният инженерен състав.
Фирмата развива своята дейност както в страната,така и в Европа и Азия.
Ние разполагаме с технически персонал от експерти, необходими за цялостно работно проектиране по всички части – технологична, машинна, архитектурна, конструктивна, електро, КИП и А, ВиК, ОВ и т.н. Разполагаме с уникална и ефективна патентована технология, както и с машиностроително предприятие, сертифицирано по ISO 9001:2000 с над 100 специалиста, обезпечаващи високото качество и надеждност на производството, монтажа и сервизното обслужване на изработените от нас съоръжения.
Фирмата може да реализира проекти за всякакъв тип пречиствателни станции ( питейни, битови, промишлени отпадъчни води ), както и други водни съоръжения в сферата на канализацията, водоподготовката и водопреработката ( помпени станции, станции за обезсоляване на морска вода, и др. от идейна фаза до готов обект ( съоръжения от бетон, метал, PE, PP и др. според предпочитанията на клиента ). Освен по-горе изброените деиности, сме специализирани и в водно развлекателния сектор. Проектираме и осъществяваме всякакъв тип басейни, аквапаркове, фонтани и др.

Нашата сфера на дейност обхваща следните области:

Water treatment solutions

1. Инженеринг:

Предлагане на консултантски и проектантски услуги, както и участие във всички фази на проучване и строителство, включително съпътстващата инженерна дейност във водния сектор:
- водоснабдителни системи и съоръжения;
- канализационни системи и съоръжения;
- пречиствателни станции за питейни води;
- пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води;

2. Услуги:

- предпроектни проучвания, анализи, оценки и експертизи;
- планиране и изпълнение на аналитични измервания и експерименти на място;
- проектиране по всички части в съответните фази на инвестиционния процес;
- консултации, проектен контрол и координация, изготвяне на тръжни документи;
- реконструкции и модернизация;
- изработване и изпълнение на проекти за проучване и развитие;
- въвеждане в експлоатация, анализ и оптимизация;
- обучение на персонала;

3. Проучване и развитие:

- прилагане на нови биотехнологии в пречистването на отпадъчни води (напр. пречистване на отпадъчни води с патентовани биофилтри, повишаване на биологичното разграждане на примесите във водата (остатъчен ХПК), използване на нови биореактори с фиксирана биомаса);
- развитие на концепции за пречистване, съобразени с конкретните местни условия;
- партньорство в проектите за проучване и развитие;
- развитие на нови технологии в третирането на води, ориентирани към оборотно водоснабдяване, оборотни технологични линии, продукция и възстановяване на елементи от отпадъчната вода с цел повторната им употреба и др.;
- внедряване на висококачествени пречиствателни технологии, както и селекция на химичните реагенти за коагулация и флокулация, утаяване и др.

4. Производство

Фирмата произвежда и предлага:
- пречиствателни съоръжения от полиетилен, полипропилен и метал;
- механични решетки;
- съоръжения за обезводняване на утайки;
- системи за подготовка и дозиране на химически реагенти;
- помпи;
- въздуходувки;
- миксери;
- аероджетове;
по индивидуални поръчки и нужди на клиента.

5. Басейни, Уелнес, Аквапаркове, Криосауни, Фонтани

Фирмата предлага:
- Оборудване за басейни ( помпи, филтри, скимери, стълби, фитинги, арматура и облицовки), както и цялостно проектиране и изпълнение по индивидуален проект;
- Оборудване за Уелнес, както и цялостно проектиране по индивидуален проект;
- Криосауни – доставка и монтаж на уникални съоръжения по крио технологии.
- Фонтани – оборудване за фонтани и индивидуално проектиране и изпълнение.